ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ടോൺകൂാൻ ഗുഅന്ഗ്ലെഇ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ടെക്നോളജി, ലിമിറ്റഡ്

വിലാസം

1 ബിൽഡിംഗ്, നൊ൧൫ ദലിന്ഗ്ബിഅന് റോഡ്, ശഹു റോഡ്, തന്ഗ്ക്സിഅ, ടോൺകൂാൻ സിറ്റി, ഗുവാങ്ഡോങ് പ്രവിശ്യ, ചൈന

ഇ-മെയിൽ

ഫോൺ

ഫോൺ: 0086 13590381362

Tel:0086 755-29968489

ഫാക്സ്: 0086 755 29968289

മണിക്കൂറുകൾ

Mon. to Sun.
24-hour online